Kim jestem?

 

Przewodnik Sudecki

Oferuję państwu usługi przewodnickie na całym obszarze Sudetów w ramach uprawnień przewodnika sudeckiego, umożliwiając poznanie tego obszaru bogatego w liczne atrakcje turystyczne, zabytki architektoniczne i ślady historii. Wszystko to możecie zobaczyć z przewodnkiem, który dodatkowo opowie o regionie, jego historii, zabytkach, przyrodzie, ciekawostkach z nim związanych a także pobaja sudeckie legendy.

Trasa i jej trudność dostosowywane są do wieku i możliwości fizycznych uczestników.

Jakie mam pasje?

Informatyka

Gdzie się uczyłem?

- 2009-2010. Studia podyplomowe - Politechnika Wrocławska – Administracja Sieciami Komputerowymi,

- 1976-1982. Studia magisterskie - Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, spec.: Inżynieria Materiałowa.

- 1986 - do dzisiaj - kursy, samokształcenie.

Czego się nauczyłem?

- systemów operacyjnych: DOS, Windows95/98/NT/XP/7/8/10,

- konfiguracji sprzętowych, serwisowania i naprawy sprzętu komputerowego i sieciowego,

- oprogramowania biurowego, narzędzi do raportowania, oprogramowania graficznego, narzędziowego i komunikacyjnego,

- administrowania sieciami teleinformatycznymi, zwłaszcza sieciami Linux, Novell Netware, Windows,

- zagadnień sieci LAN/WAN – architektury, usługi i protokoły, wirtualizacja, bezpieczeństwo,

- projektowania i utrzymania witryn – Apache, PHP, HTML, CSS, JavaScrypt,

- administrowania bazami danych PostgreSQL, MSSQL, MySQL, Access, znajomość xBase,

- systemów unixowych - Ubuntu, OpenSuse, Fedora, AIX,

- podstaw programowania w językach: C, Pascal, VB,

- rynku informatycznego w zakresie systemów wspomagania zarządzania, oprogramowania baz danych, komputerów i serwerów, urządzeń peryferyjnych i sieciowych,

- systemów operacyjnych: Windows /2003/2008/2012 Server – Active Directory, zasady grup GPO,

- administrowania serwerami plików Samba, wirtualizacji Hyper-V, języka SQL,

- zasad funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych i urzędów, znajomości technik sprzedaży i negocjacji,

- znajomości problemów występujących przy wdrażaniu systemów informatycznych w dużych i średnich firmach,

- otwartości na nowe technologie informatyczne i organizacyjne, umiejętności ich przyswojenia i zastosowania, rzetelności wykonywania powierzonych zadań, a dodatkowo także znajomości zasad rysunku technicznego, projetowania tradycyjnego i za pomocą narzędzi CAD.

Co osiągnąłem?

- opracowanie i realizacja projektu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w dużej firmie,

- administrowanie serwerami IBM RISC 6000 pracującym pod systemem IBM AIX, administrowanie bazą danych Informix, zarządzania rozległą siecią teleinformatyczną dla 200 użytkowników połączoną poprzez urządzenia światłowodowe, modemowe i kablowe,

- administrowanie sieciami teleinformatycznymi w małych i średnich firmach w ramach własnej firmy,

- projektowanie, doradztwo i nadzór nad wykonaniem sieci teletransmisyjnych w firmach średniej wielkości,

- posiadanie i prowadzenie firmy informatycznej,

- wykonanie i utrzymanie stron internetowych,

- analiza rynku i wybór platformy systemowo-sprzętowej pod moduły Zintegrowanego Systemu Zarządzania – IBM AIX, Informix, Clipper,

- analiza rynku systemów wspomagania projektowania, szacowanie kosztów i wybór systemu,

- wdrożenie systemu Finansowo-Księgowego, Technicznego Przygotowania Produkcji, Gospodarka Materiałowa, Sprzedaż i Zaopatrzenie, Planowanie Produkcji, integracji systemów,

- zbudowanie sieci obsługi systemu informatycznego POMOST na terenie pow. wałbrzyskiego i świdnickiego,

- wdrożenie i utrzymanie systemów obsługi średnich firm produkcyjnych i urzędów administracji – MICOMP, Visma,

- tworzenie i utrzymanie oprogramowania – ewidencja sprzętu komputerowego, obsługa firmy,

- stworzenie i dystrybucja programu do obsługi hurtownii i sklepów,