Rok zał. 1999

tel. 603 099 193

OBSŁUGA INFORMATYCZNA

outsourcinginfobrokering strony www serwis sieci informacje inne

Informacje - prawo, polityka bezpieczeństwa

 

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa w zakresie systemów teleinformatycznych to zbiór zasad, zarządzeń i procedur, które okreslają jak zasoby teleinformatyczne są zarządzane, chronione i dystrybuowane w instytucji i jej sytemach informatycznych. Nieodłączną cześcią takiego dokumentu powinna być "Instrukcja bezpieczeństwa teleinformatycznego", zawierająca szczegółowe sposoby jej realizacji.

Niżej przedstawiono przykładowe tytuły rozdziałów opracowania "Polityka Bezpieczeństwa":

 • Postanowienia ogólne.
 • Obowiązki pracownicze wynikające z ochrony danych.
 • Postępowanie przy upoważnianiu osób do przetwarzania danych.
 • Postępowanie w przypadku utworzenia nowego zbioru danych osobowych lub zmian w obrębie zgłoszonego zbioru.
 • Postępowanie w przypadku naruszenia zbioru danych osobowych.
 • Postępowanie w przypadku klęsk żywiołowych, awarii lub zniszczenia sprzętu komputerowego, oprogramowania lub urządzeń infrastruktury teleinformatycznej.
 • Obszar przetwarzania danych.
 • Wykaz i struktura zbiorów danych osobowych w firmie.
 • Przepływ danych pomiędzy systemami.
 • Środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
 • Zasady korzystania z komputerów przenośnych, na których są przetwarzane dane osobowe.
 • Postanowienia końcowe.

Ustawy i rozporządzenia

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa o podpisie elektronicznym.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.

JANUSZ LEWCZYK

Świdnica

tel. 603 099 193

e-mail: biuro@infomix.com.pl

Kontakt  

Ośrodek Języków Obcych Skirpol
Antyki. Stara Drukarnia

© INFOMIX 1999-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone