Rok zał. 1999

tel. 603 099 193

OBSŁUGA INFORMATYCZNA

outsourcinginfobrokering strony www serwis sieci informacje inne

Outsourcing - usługi dla firm

 

Outsourcing informatyczny - wykorzystywanie zasobów zewnętrznych to powierzenie określonych procesów informatycznych firmie zewnętrznej. Można go stosować w administracji państwowej oraz każdym segmencie rynku: od kilkuosobowych firm do międzynarodowych korporacji. Pozwala on klientowi zmniejszyć zakres obowiązków kadry kierowniczej i obniżyć koszty działalności. Zlecając opiekę podmiotowi zewnętrznemu nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, w znaczny sposób obniżamy koszty związane z prowadzeniem działalności nie związanej bezpośrednio z polityką firmy (składki, podatki, świadczenia socjalne, itp.) oraz możemy odnieść poniższe korzyści:

 • obniżenie kosztów użytkowania technologii informatycznych,
 • usprawnienie kontroli kosztów IT - brak kosztów szkoleń - podnoszenia kwalifikacji, brak problemu ze świadczeniami socjalnymi dla pracowników,
 • skrócenie czasu wdrożenia nowych rozwiązań,
 • znaczne ograniczenie ryzyka wyboru niewłaściwej technologii,
 • zwiększenie niezawodności eksploatowanych systemów IT,
 • poprawa jakości obsługi użytkowników,
 • skuteczniejsze egzekwowanie oczekiwań, niż w przypadku własnych służb informatycznych,
 • niskie koszty rozwiązania umowy, dowolny okres wypowiedzenia umowy (zawarta klauzula), łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania prac.

 

INFOMIX świadczy kompleksowe usługi informatyczne dla firm w zakresie:

 • serwisu - bieżąca administracja, instalacja i deinstalacja urządzeń i oprogramowania; podstawowe szkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania; prowadzenie dokumentacji;
 • bezpieczeństwa - zabezpieczanie systemów komputerowych przed włamaniami z zewnątrz i działaniem wirusów; archiwizację danych; opracowywanie procedur zwiększających bezpieczeństwo danych zgromadzonych w systemie; audyty bezpieczeństwa;
 • doradztwa - usługi prowadzone z myślą o klientach zainteresowanych profesjonalnym doradztwem w zakresie efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury informatycznej, jej modernizacji, lub planowanej rozbudowy;
 • audytu - ustalenie stanu posiadania dot. sprzętu komputerowego i oprogramowania dla celów modernizacyjnych, mające na celu wskazanie działań prowadzących do obniżenia kosztów działalności informatycznej firmy i jednocześnie wskazanie kierunków wykorzystania technologii informatycznych do zarządzania firmą i bardziej efektywnego jej działania.

JANUSZ LEWCZYK

Świdnica

tel. 603 099 193

e-mail: biuro@infomix.com.pl

Kontakt  

Ośrodek Języków Obcych Skirpol
Antyki. Stara Drukarnia

© INFOMIX 1999-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone