Karkonosze

 krainy, szczyty lub pasma (1) 

 legendy i podania (22) 

 miejscowości (3) 

 obiekty historyczne (3) 

 obiekty naturalne (3) 

 obszary chronione (1) 

 poglądowe panoramki (4) 

 polany (1) 

 postacie (10) 

 przełęcze (2) 

 schroniska (3) 

 stowarzyszenia (1) 

 szlaki turystyczne (2) 

 wieże i punkty widokowe (5)